Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubit Bożena

Bożena Józefa Kubit

ur. w 1958 roku w m. Nowa Dęba
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Będąc studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1980-81 członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Zbierała informacje o osobach represjonowanych, tworząc wykazy stanowiące podstawę udzielenia pomocy. Zaangażowana w zbieranie żywności. Brała udział w przyjmowaniu darów z państw zachodnich i przygotowaniu paczek. Opiekowała się dziećmi osób pozbawionych wolności.
Ponadto związana z duszpasterstwem ludzi pracy działającym przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków