Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Jan Kozłowski

ur. w 1959 roku w m. Andrychów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019
Biogram
Do 13 grudnia 1982 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Był inicjatorem akcji strajkowych na uczelni. Podczas strajku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego oraz członka Międzywydziałowego Komitetu Strajkowego. W ramach działalności opozycyjnej kolportował na terenie uczelni ulotki i literaturę drugiego obiegu. 
W trakcie rozmowy ostrzegawczej ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 11 lutego 1982 r., odmówił składania zeznań i podpisania zobowiązania o lojalności. Tego samego dnia wydano decyzję o jego internowaniu oraz nakaz zatrzymania i doprowadzenia. Został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. W dniu 23 lipca 1982 r. został zwolniony z internowania. Po wyjściu z ośrodka odosobnienia nadal utrzymywał kontakty z byłymi działaczami NZS.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN