Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kin Anna

Anna Maria Kin

ur. w 1957 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Anna Maria Kin po wprowadzeniu stanu wojennego została zwolniona z Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu i pozostawała bez pracy przez okres czterech miesięcy. Z powodu podejrzenia o posiadanie nielegalnych wydawnictw przeprowadzono rewizję w jej miejscu zamieszkania w dniu 22.04.1982 r.  
W okresie od stycznia 1984 r. do października 1984 r. dwukrotnie udostępniała swoje mieszkanie w celu nadawania audycji podziemnego Radia „Solidarność" w Toruniu na fonii 1 Programu TVP oraz przechowywała w nim sprzęt nadawczy.  W latach 1982-1989 kolportowała podziemne wydawnictwa, od 1985 r. składała książki wydrukowane przez wydawnictwo "Kwadrat". 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, "Czas ludzi niepokornych" Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • A. Churski, "Solidarność" w serialach [w:] Radio Solidarność. Podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990, red. B. Bakuła, Poznań 2008