Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stachurski Paweł

Paweł Stachurski

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016
Biogram
Od jesieni 1980 r. należał do grupy osób tworzących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Biurze Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnych strukturach związku. Od 1982 r. był członkiem Mikroregionu NSZZ „Solidarność” Mokotów. Drukował wydawnictwa bezdebitowe i kolportował je w swoim zakładzie pracy i na terenie Warszawy. W dniu 8 lipca 1982 r. w Warszawie na ul. Patriotów, został zatrzymany przez patrol MO, podczas przewożenia materiałów poligraficznych oraz wydawnictw bezdebitowych. W jego samochodzie funkcjonariusze MO odnaleźli powielacz do produkcji ulotek, papier, tusz, rękawiczki oraz zakazane wydawnictwa: „Wiadomości NSZZ Solidarność Region Mazowsze”, „Informacje Mazowsze” i ulotki. Został zatrzymany. Tego samego dnia przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu, gdzie odnaleziono jedynie dwie ryzy papieru. 10 lipca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wszczęła przeciwko niemu postępowanie i zastosowała areszt tymczasowy. Od 14 lipca 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Warszawa-Mokotów. 21 września 1982 r. WPG umorzyła śledztwo z powodu braku dostatecznych dowodów winy i uchyliła tymczasowe aresztowanie. Po wyjściu na wolność, do końca lat 80. kontynuował działalność w Mikroregionie NSZZ „Solidarność” Mokotów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej