Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tumanik-Banasik Waleria
Waleria Maria Tumanik-Banasik
ur. w 1943 roku w m. Pławnieki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018

Biogram

W latach 1982-89 animatorka duszpasterstwa ludzi pracy przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach, w szczególności Konfraterni Robotniczej. Czynna w Ruchu „Odwaga i Prawda”. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Uczestniczka manifestacji oraz akcji ulotkowych. Organizatorka struktur Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. 
Zatrzymana w 1986 r. po mszy świętej odprawionej w rocznicę Poznańskiego Czerwca w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu.  
Zaangażowana w organizację Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków