Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Sauć

ur. w 1961 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Stanisław Sauć już od pierwszych dni studiów na Uniwersytecie Wrocławskim angażowała się na rzecz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. włączył się w działalność podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Początkowo brał czynny udział w strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie w kolportażu prasy i wydawnictw tzw. "drugiego obiegu". 30.08.1982 r. po manifestacji we Wrocławiu został dotkliwie pobity i zatrzymany na 48 godzin. 
W październiku 1984 r. pod zarzutem transportu i kolportażu podziemnej prasy i wydawnictw pan Stanisław Sauć został ponownie zatrzymany na 48 godzin. Kilka miesięcy później w wyniku rewizji przeprowadzonej w mieszkaniu i odnalezieniu wydawnictw bezdebitowych, sygnowanych m. in. przez NSZZ „Solidarność”, został zatrzymany i osadzony w areszcie na 6 miesięcy. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki z 8.03.1985 r. pan Stanisław Sauć został skazany na grzywnę oraz karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. W dniu 9.10.1985 r. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, po złożonej przez prokuratora rewizji, zamienił orzeczony wcześniej wyrok na bezwzględną karę pozbawienia wolności. 16.10.1986 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki darował panu Stanisławowi Sauciowi pozostałą do wykonania karę 7 miesięcy pozbawienia wolności. 
Przez cały okres działalności opozycyjnej pan Stanisław Sauć konsekwentnie odmawiał współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej