Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Janusz Czopowicz

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Stanisław Czopowicz został powołany w dniu 5 listopada 1982 r. na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1013 w Budowie. Rozkazem nr 227/82 z dnia 8 listopada 1982 r. został wyznaczony na stanowisko sapera w korpusie saperów. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia  w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 2 lutego 1983 r. został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej