Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pryciak Andrzej

Andrzej Pryciak

ur. w 1956 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Był jednym z założycieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Starachowicach. Inicjował akcje strajkowe i protestacyjne w zakładzie pracy. Od 16 września 1981 r. do 24 września 1981 r. przebywał we Francji, skąd przywiózł nielegalną literaturę. W 1982 r. został zwolniony z pracy w MPK w Starachowicach. Od czerwca do listopada 1984 r. kolportował nielegalne wydawnictwa m.in.: „CDN”, KOS”, „Tygodnik Mazowsze” oraz „Samorząd Terytorialny”. W styczniu 1985 r. rozprowadzał kalendarzyki „Solidarności". Był jednym z inicjatorów powołania 19 września 1988 r. w Zajezdni PKS Auto–Transport w Starachowicach nielegalnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i współautorem oświadczenia w sprawie reaktywowania NSZZ „Solidarność” pracowników PKS Auto –Transport w Starachowicach. 2 grudnia 1988 r. wspólnie z członkami TKZ „Solidarność” złożył wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność” do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach. Redagował i kolportował wydawnictwo „Komunikat”, zbierał składki na działalność związkową na terenie zakładu pracy. Za powyższą działalność został ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Starachowice. Kontynuował działalność na terenie zajezdni uczestnicząc w zebraniach i upowszechniając prasę związkową do momentu zalegalizowania NSZZ „Solidarność". W 1989 r. zaangażował się w akcję informacyjną w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej