Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Guzowski Wojciech

Wojciech Antoni Guzowski

ur. w 1950 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Ośrodka Rozwoju Techniki w Lublinie aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Był członkiem Komisji Zakładowej w tym Ośrodku i pełnił funkcję jej skarbnika. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Aktywnie uczestniczył w strajku okupacyjnym w dniach 14-15 grudnia 1981 r. Był członkiem Komitetu Strajkowego, w ramach którego organizował straż porządkową. Po zakończeniu strajku w Ośrodku Rozwoju Techniki wspierał, dostarczając żywność, strajkującą jeszcze załogę Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów. Z powodu tej działalności z dniem 8.01.1982 r. został zwolniony z pracy w ORT. Za współorganizowanie i kierowanie w dniach 14-15.12 1981 r. akcją protestacyjną w Ośrodku Rozwoju Techniki, w dniu 5.02.1982 r. Prokurator Rejonowy dla miasta Lublina przedstawił Wojciechowi Guzowskiemu zarzuty i zastosował wobec niego areszt tymczasowy. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 21 maja 1982 r. skazany został na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu wykonania tej kary na okres 3 lat. Jednocześnie Sąd wydał nakaz zwolnienia W. Guzowskiego z aresztu z dniem 21.05.1982 r. Z powodu swojej działalności Pan Wojciech Guzowski był inwigilowany, kontrolowany przez SB i pozbawiony wolności. Formą represji wobec Wojciecha Guzowskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej