Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cichosz-Pilska Hanna

Hanna Stanisława Cichosz-Pilska

ur. w 1958 roku w m. Łuków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W latach 1980-1981 była zaangażowana w tworzenie struktur „Solidarności” w Banku PKO Oddział w Łukowie i pełniła tam funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r. został wybrana w skład Prezydium MKZ w Łukowie. Była Sekretarzem MKZ. Współorganizowała i aktywnie uczestniczyła w akcjach plakatowych oraz redagowała i kolportowała ulotki sygnowane przez „Solidarność”. Po 13.12.1981 r. nie zaniechała prowadzenia działalności związkowej i politycznej, aktywnie włączyła się w kolportaż ulotek potępiających wprowadzenie stanu wojennego, w których redagowaniu brała udział. Z tego powodu została zatrzymana i internowana na podstawie decyzji nr 54/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach z dnia 17.12.1981 r. Hanna Cichosz-Pilska została osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, a od 15.01.1982 r. w ośrodku odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. Internowanie uchylono 29.04.1982 r. Po powrocie z internowania odmawiano jej zatrudnienia i pozostawała bez pracy. Po długich staraniach uzyskała pracę na umowę zlecenie. Pomimo doznanych represji Pani Hanna Cichosz-Pilska nadal uczestniczyła w kolportażu pism niezależnych, m.in. „Tygodnik CDN-Głos Wolnego Robotnika” i „Metrum” przekazywanych z Siedlec. Uczestniczyła w spotkaniach konspiracyjnych i utrzymywała kontakty z działaczami opozycyjnymi z Łukowa i Siedlec. Brała udział w uroczystościach rocznicowych i religijno-patriotycznych w Łukowie i innych miejscach. Uczestniczyła w pielgrzymce-zjeździe internowanych na Jasnej Górze i w uroczystościach pogrzebowych ks. Jerzego Popiełuszki. Z powodu swej działalności była inwigilowana, kontrolowana operacyjnie, wzywana wielokrotnie na rozmowy ostrzegawcze. Rozmowę o takim charakterze przeprowadzono z nią także w miejscu pracy. Formą represji wobec Hanny Cichosz-Pilskiej było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej