Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fąkowicz Bogumił

Bogumił Jan Fąkowicz

ur. w 1952 roku w m. Szadek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Bogumił Fąkowicz był nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Lęborku, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Koła Związku Zawodowego "Solidarność". 
Dnia 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na szkolenie wojskowe rezerwistów. Owe szkolenie nie nie polegało na realizacji zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, lecz służyło walce z opozycją i stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na  ćwiczenia.
 Pan Bogumił Fąkowicz został zwolniony dnia 2 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej