Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Stanisław

Stanisław Andrzej Kowalski

ur. w 1938 roku w m. Chojnice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Stanisław Andrzej Kowalski od 1961 r. do 1982 r. był pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej na Wydziałach Łączności i Elektroniki. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W związku zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” na Politechnice Gdańskiej. Od lutego 1981 r. zajmował się redakcją i kolportażem „Serwisu Informacyjnego "Solidarności" Politechniki Gdańskiej, który założył razem z Andrzejem Szczepańskim. Po rozpoczęciu stanu wojennego  13.12.1981 r. kontynuował wydawanie czasopisma, opisując aktualną sytuację w kraju. Z tego powodu 20.12.1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 15.01.1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Pana Stanisława Andrzeja Kowalskiego na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Pan Stanisław Andrzej Kowalski został skierowany na odbywanie kary do Zakładu Karnego w Potulicach. 23.12.1982 r. został zwolniony z więzienia. Od 1983 r. przywrócono go do pracy na Politechnice Gdańskiej, gdzie nadal zajmował się redagowaniem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych (m.in. pismo „Poza Układem”, „Biuletyn Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto”, „Bdziamaka”). Po aresztowaniu Andrzeja Gwiazdy 16.12.1984 r. Pan Stanisław Andrzej Kowalski był inicjatorem codziennych modlitw w intencji uwolnienia więźniów politycznych w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 20.02.1985 r. został ponownie aresztowany pod zarzutem „prób wywoływania niepokoju publicznego oraz posiadania bez zezwolenia dwóch radiotelefonów” i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Pomimo uniewinnienia wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dn. 11.07.1985 r., w wyniku rewizji prokuratorskiej Pan Stanisław Andrzej Kowalski został w dn. 06.03.1986 r. skazany w II instancji na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Następnie na podstawie Ustawy Rady Państwa PRL o amnestii z 17.07.1986 r. został zwolniony z odbywania reszty kary. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej