Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Kula

ur. w 1931 roku w m. Rybnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „S” w ZWUS. W 1981 r. został wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku. Od 13 grudnia 1981 r. był internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa oraz w Nowym Łupkowie. Z internowania został zwolniony 16 lipca 1982 r. W okresie od 27 do 31 sierpnia 1982 r. był ponownie internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Do 1987 r. był wielokrotnie przesłuchiwany. W latach 1982-1988 kolportował ulotki oraz wydawnictwa podziemne „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Bez Cenzury”. W lutym 1988 r. uczestniczył w Zgromadzeniu Działaczy NSZZ „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy oraz w Zgromadzeniu Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN