Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Parafiniuk

ur. w 1959 roku w m. Hołowczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pan Tadeusz Parafiniuk współpracę z Konfederacją Polski Niepodległej przy KWK „Morcinek” nawiązał w 1986 r. 
Podczas strajku w KWK „Morcinek” w Kaczycach w dniach 17-24 VIII 1988 r. był w służbie wartowniczej Komitetu Strajkowego i pełnił warty na terenie kopalni, gdzie przebywał do dnia pacyfikacji. Zwolniony z pracy i przyjęty na nowych warunkach. 
Ponownie wziął udział w strajkach w KWK „Morcinek” w styczniu i sierpniu 1989 r. 
Od 1988 r. do sierpnia 1989 r. uczestniczył w akcjach plakatowania, kolportował ulotki i prasę bezdebitową pt. „Szerszeń”, „Tygodnik Mazowsze”, „RIS”., brał udział w proteście przeciwko zwolnieniu z pracy górników. Uczestniczył również w demonstracjach i protestach na terenie całego kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków