Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tofil Marian

Marian Tofil

ur. w 1953 roku w m. Kłyżów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie Stalowa Wola. W okresie stanu wojennego działał na rzecz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Z powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Poddawany był nękającym przesłuchaniom prowadzonym przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Marian Tofil i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze Pan Marian Tofil włączył się ponownie w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola i  w kolportaż nielegalnych wydawnictw  w latach 1983-1984. Zaangażowany był również w zbieranie składek dla rodzin osób represjonowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016