Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Galińska-Wildstein Iwona

Iwona Monika Galińska-Wildstein

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W latach 1977-1978 była działaczką struktur Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, zaś w latach 1979-1980 aktywną współpracowniczką tej organizacji.
W 1977 r. uczestniczyła w organizacji i wydarzeniach związanych z tzw. „Czarnymi Juwenaliami” po śmierci Stanisława Pyjasa, m.in. kolportowała nekrologi informujące o mszy w intencji zamordowanego oraz wzywające do trzydniowej żałoby i nieuczestniczenia w juwenaliach. W maju 1977 r. była jedną z sygnatariuszek deklaracji założycielskiej SKS. 
Kolportowała materiały bezdebitowe oraz uczestniczyła w nielegalnych zgromadzeniach i wykładach „Uniwersytetu Latającego”. 
Została zatrzymana 10 czerwca 1979 r. w trakcie spotkania organizacyjnego działaczy SKS, a następnie ukarana grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Urzędzie Gm. Czchów. Była również zatrzymana 22 października 1979 r. na Placu Konstytucji w Warszawie w związku z organizowaną, przez działaczy krakowskiego SKS i studentów z Warszawy, manifestacją pod Ośrodkiem Kultury Czechosłowackiej, w ramach solidarności polskich studentów z więzionymi od czerwca działaczami czeskiej opozycji antykomunistycznej. 13 kwietnia 1980 r. prewencyjnie zatrzymano ją wraz z mężem i grupą 13 osób w związku z planowanym uczestnictwem działaczy krakowskiego SKS w manifestacji Konfederacji Polski Niepodległej zorganizowanej w związku z rocznicą zbrodni katyńskiej.
W 1980 r. wyjechała wraz z mężem z Polski. Po wprowadzeniu stanu wojennego władze umieściły ją na wykazie osób przebywających za granicą, przewidzianych do internowania po przekroczeniu granic PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej