Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gabryel Michał

Michał Gabryel

ur. w 1948 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Michał Gabryel w latach 1976-1980 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników (KOR) oraz Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Dodatkowo od 1977 r. wspomagał działalność wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, udostępniając swoje mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk. W 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał czynny udział w strajku na Politechnice Wrocławskiej, w związku z tym został zwolniony z pracy. W latach 1981-1982 był bliskim współpracownikiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. 
Organizował druk i kolportaż wydawnictw podziemnych, a od 1989 r. współpracował na tej płaszczyźnie z wrocławskimi Duszpasterstwami Akademickimi. 
W czerwcu 1982 r. został jednym ze współzałożycieli Solidarności Walczącej (SW), należał do Rady SW - organu kierowniczego organizacji. W latach 1982-1984 odpowiadał za kontakty zagraniczne SW. 
Był także organizatorem przerzutu przez granicę materiałów konspiracyjnych, opracował między innymi technikę ich przemytu wewnątrz aparatów rentgenowskich oraz w elementach konstrukcyjnych samochodów ciężarowych. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa, a kilkukrotnie odmawiano mu możliwości wyjazdu zagranicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej