Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopecki Tadeusz

Tadeusz Stanisław Kopecki

ur. w 1948 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Był pracownikiem Instytutu Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ww. szkole. Był współorganizatorem studenckich akcji strajkowych i protestacyjnych, wspierał m.in. akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie uwolnienia więźniów politycznych i akcję na rzecz powszechnego dostępu do paszportów. Współtworzył bibliotekę wydawnictw niezależnych. We wrześniu 1981 r. zorganizował na uczelni kiermasz prasy i wydawnictw „Solidarności”. Od 1982 r. brał udział w powielaniu i rozpowszechnianiu podziemnego biuletynu „Solidarność Środkowego Nadodrza” oraz ulotek „Solidarności” na terenie Zielonej Góry. Podczas przeszukania jego mieszkania 26.08.1982 r. Służba Bezpieczeństwa odnalazła ulotki i egzemplarze „Solidarności Środkowego Nadodrza”. Został on zatrzymany i  osadzony w areszcie, gdzie przebywał do 18.11.1982 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 11.05.1983 r. Został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W 1983 r. wyjechał na stałe do Norwegii. Jako powód emigracji podał fakt zastraszania i represjonowania go z powodów politycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej