Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Marian Szweda

ur. w 1962 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pana Grzegorz Szweda po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-17 XII 1981 r. brał udział w strajku na terenie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "Fazos" w Tarnowskich Górach zorganizowanym przez członków zakładowych struktur NSZZ "Solidarność". Rozpropagował na terenie zakładu pracy noszenie w klapach ubrań roboczych oporników jako symbolu solidarności z ruchem oporu. Decyzją z dnia 11 V 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, z którego został zwolniony dnia 23 VII 1982 r. Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 26 X 1982 r. Pan Grzegorz Szweda w dniu 5 XI 1982 r. został powołany do odbycia służby wojskowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej