Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gospodarek Dariusz

Dariusz Andrzej Gospodarek

ur. w 1943 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Częstochowa. Kolportował na terenie miasta i zakładu pracy nielegalne wydawnictwa, m.in. „CDN”. Organizował punkty poligraficzne i akcje malowania napisów. Za powodu prowadzonej działalności został aresztowany 17 kwietnia 1983 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Został zwolniony 26 lipca 1983 r.  na mocy  amnestii. Był rozpracowywany operacyjnie w latach 1983–1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 t. 1, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN