Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gierszewska Janina

Janina Maria Gierszewska

ur. w 1945 roku w m. Kępno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Janina Gierszewska była pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
W latach  1982-1984 prowadziła działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność", zajmując się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia. Od początku 1982 r. udostępniała swoje mieszkanie do przechowywania książek oraz prasy niezależnej spoza Torunia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003