Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Smaczny

ur. w 1948 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Henryk Smaczny w latach osiemdziesiątych aktywnie angażował się w działalność opozycyjną. 
31 grudnia 1981 r., po przeszukaniu miejsca zamieszkania, Henryk Smaczny został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z 2 stycznia 1982 r. w związku z gromadzeniem i przechowywaniem w swoim mieszkaniu w celu rozpowszechniania 263 egzemplarzy ulotek antypaństwowych zawierających dane na temat działalności ZOMO. Śledztwo zakończono 9 stycznia 1982 r. przekazaniem sprawy do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. 27 stycznia 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Henryka Smacznego na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Orzeczoną karę Henryk Smaczny odbywał od 28 stycznia 1982 r. w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 16 kwietnia 1982 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Bartoszycach, a następnie  8 czerwca 1982 r. do Zakładu Karnego w Braniewie. Z więzienia zwolniony został 25 marca 1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa z 15 marca 1983 r. o skorzystaniu z prawa łaski przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej