Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Poźniak Maciej

Maciej Wojciech Poźniak

ur. w 1963 roku w m. Drezdenko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Maciej Wojciech Późniak był działaczem antykomunistycznym, kolporterem materiałów bezdebitowych oraz uczestnikiem wielu akcji opozycji. Współpracował z gorzowskim Ruchem Młodzieży Niezależnej.
Od jesieni 1982 roku zaangażował się w działalność opozycyjną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakładając wraz z innymi studentami grupę opozycyjną. Z czasem grupa poza działalnością samokształceniową zaczęła brać udział w demonstracjach politycznych oraz przeprowadzać akcje ulotkowe oraz kolportaż wśród studentów.
Maciej Późniak rozpowszecniał materiały bezdebitowe na większą skalę, kolportując m.in. ,,Tygodnik Mazowsze'', ,,Solidarność Walczącą'', ,,Feniks'', ,,KOS'' czy ,,Szaniec''.
Od 1984 do 1989 roku współpracował z Ruchem Młodzieży Niezależnej, prowadząc kolportaż oraz wymianę prasy niezależnej oraz innych materiałów bezdebitowych. W dniu 9 maja 1988 roku brał udział w strajku w Collegium Maius UAM w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków