Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bruniecki Zenon

Zenon Antoni Bruniecki

ur. w 1955 roku w m. Kościerzyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był pracownikiem Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Został zatrzymany 3 maja 1982 r. i osadzony wraz z innymi osobami w areszcie Komendy Miejskiej MO w Tczewie. Jako powód zatrzymania podano „spowodowanie zajść ulicznych w Gdańsku” oraz „nie przestrzeganie dekretu o stanie wojennym”. W dniu 4 maja 1982 r. przewieziono go do Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim. Tego samego dnia wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Tczewa skazano go na karę 2 miesięcy aresztu „zasadniczego”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tczewie z 1 czerwca 1982 r., wydanym na skutek odwołania, został uniewinniony od zarzuconego mu czynu w związku z czym zwolniono go z Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim 2 czerwca 1982 r. W 1985 r. Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku prowadził postępowanie w związku z wykorzystaniem przez niego bez wymaganego zezwolenia kopiarki należącej do Stoczni Gdańskiej im. Lenina, na której powielano m.in. ulotki, materiały dot. ks. Popiełuszki oraz literaturę drugiego obiegu. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku z 27 stycznia 1987 r. skazano go na karę grzywny w wys. 50 tys. zł oraz wpłacenie na konto Stoczni Gdańskiej odszkodowania w wys. ok. 13 tys. zł.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej