Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Dąbrowski

ur. w 1950 roku w m. Jarocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Był pracownikiem Jarocińskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Jaroma”. W sierpniu 1980 r. współorganizator akcji solidarnościowej ze strajkami w Trójmieście, od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność” – skarbnik, a następnie wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego. Członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jarocinie. Internowany 15.12.1981 r.,  6.01.1982 r. został zwolniony z internowania a następnie aresztowany za kontynuowanie działalności związkowej w czasie stanu wojennego i organizowanie strajku. W areszcie przebywał do 22.02.1982 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarocinie z 22.02.1982 r. Leszek Dąbrowski został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Ponadto w latach 80. działał w podziemnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „Solidarności” w Jarocinie i współpracował z Tymczasowym Zarządem Regionu Wielkopolska w Poznaniu. Kolportował podziemne wydawnictwa i pomagał w organizowaniu pomocy finansowej dla represjonowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej