Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Geliński Zbigniew

Zbigniew Geliński

ur. w 1947 roku w m. Kębłowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Zbigniew Geliński, pracownik Zakładów Aparatury Wysokiego Napięcia „ZWAR” w Lęborku, członek NSZZ „Solidarność. 
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą.  Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN