Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grela Andrzej
Andrzej Franciszek Grela
ur. w 1946 roku w m. Koryczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Andrzej Grela w latach 1980-1989 aktywnie działał w opozycyjnych strukturach rolniczych. W lipcu 1980 r. współtworzył Niezależny Ruch Chłopski, w grudniu 1980 r. został wiceprzewodniczącym Koła NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Koryczanach oraz wszedł w skład Zarządu Gminnego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Żarnowcu. W październiku 1981 r. Pan Andrzej Grela został członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Katowicach. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w organizacji Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, organizował tajne spotkania działaczy zrzeszonych w organizacjach rolniczych, a także zajmował się rozprowadzeniem podziemnych wydawnictw. W związku z powyższą działalnością był dwukrotnie zatrzymany w 1982 r. przez Służbę Bezpieczeństwa w Olkuszu, która na przestrzeni lat 1981-1984 prowadziła inwigilację jego osoby. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków