Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jarczyk Jan
Jan Antoni Jarczyk
ur. w 1944 roku w m. Trzebinia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018

Biogram

Pracownik Zakładów Metalurgicznych w Trzebini. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich oraz Kokotku. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN