Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jarczyk Jan

Jan Antoni Jarczyk

ur. w 1944 roku w m. Trzebinia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
Pracownik Zakładów Metalurgicznych w Trzebini. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich oraz Kokotku. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN