Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gawin Jan

Jan Tadeusz Gawin

ur. w 1949 roku w m. Czersk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Jan Gawin był członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W dniu 07 czerwca 1982 r. został zwolniony dyscyplinarnie za redagowanie i kolportaż ulotek NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Podczas stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku. Był współzałożycielem II Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, tzw. Krajówki działającej na czas zawieszenia związku. Dnia 27 stycznia 1983 r. został zatrzymany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 27 lipca 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku na podstawie amnestii z dnia 21 lipca 1983 r. uchyliła areszt wobec Jana Gawina. 
W 1986 r. na łamach nielegalnie wydawanego pisma „Federacji Młodzieży Walczącej” pod nazwą „Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych (BISZ)” Jan Gawin wystąpił jako jeden z autorów „Oświadczenia” na temat utworzenia Rady Konsultacyjnej, której członkiem miał zostać Lech Wałęsa.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej