Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leon Jan Białecki

ur. w 1927 roku w m. Jastrzębie Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
W latach 1984-1987 prowadził działalność opozycyjną. Był opiekunem klasy w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu Zdroju, w której m.in. z jego inicjatywy w marcu 1984 r. zawieszono krzyż. W miejscu pracy prezentował negatywny stosunek do PZPR i rządu. Z powodu nacisków Służby Bezpieczeństwa w 1984 r. złożył wniosek o przejście na wcześniejszą emeryturę oraz podanie o pracę w niepełnym wymiarze godzin w SP nr 18. Ze względu na jego poglądy, a także z powodu zakulisowych działań władz, nie otrzymał posady w żadnej ze szkół na terenie Jastrzębia Zdroju. W kwietniu 1985 r. przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w związku z prowadzeniem przez niego zajęć w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Szerokiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN