Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rytlewski Ireneusz

Ireneusz Rytlewski

ur. w 1965 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Ireneusz Rytlewski prowadził działalność w latach 1985-1989.
Był wieloletnim aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Słupsku. W dniu 01.07.1985 r. uczestniczył w strajku w Fabryce Maszyn Rolniczych „Famarol” w Słupsku ogłoszonym w odpowiedzi na apel centralnych struktur podziemnych wzywających do protestów przeciwko wprowadzeniu podwyżek cen żywności. Tego samego dnia został dyscyplinarnie zwolniony z pracy.
Od 1985 r. działał w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Słupskiego. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych (m.in. biuletynu „Solidarność Słupska”). W związku z powyższą działalnością jego mieszkanie było kilkukrotnie przeszukiwane, a on sam był wielokrotnie zatrzymywany przez SB. Został ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Słupska za rozrzucanie ulotek RKK w Słupsku w dniu 07.06.1987 r.
Po wyborach w 1989 r. wszedł w skład Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN