Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Albert Łyjak

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Albert Łyjak od 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Jako pracownik Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Polar we Wrocławiu brał udział w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych ulotek i wydawnictw. W 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Nysie.
Po zwolnieniu z internowania rozpoczął działalność w Solidarności Walczącej. Angażował się w drukowanie i rozpowszechnianie niezależnych wydawnictw takich jak: „Biuletyn Dolnośląski” i „Solidarność Walcząca” oraz innych pism drugiego obiegu. W latach 1981-1989 pan Albert Łyjak był poddawany represjom, nękano go częstymi rewizjami, był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej