Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Gołąb

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pan Zygmunt Gołąb był członkiem NSZZ „Solidarność” od września 1980 r.  Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. 15 grudnia 1981 r. uczestniczył w Komitecie Strajkowym we wrocławskim Zakładzie Naprawczym Taboru Kolejowego. W latach 1982-1989 pełnił w ZNTK funkcję członka Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz skarbnika odpowiedzialnego za przeprowadzanie zbiórek na pomoc represjonowanym. W latach 1982-1989 zajmował się wydawaniem i drukowaniem zakładowego konspiracyjnego pisma „Iskierka”, kolportażem niezależnych publikacji okolicznościowych, jak również czasopism drugiego obiegu, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”; był także redaktorem w podziemnym serwisie informacyjnym „Foto-Iskra”. Aktywnie angażował się w organizowanie mszy świętych w intencji Ojczyzny oraz demonstracji.
Z powodu prowadzonej przez niego działalności opozycyjnej 15 kwietnia 1983 r. w jego domu została przeprowadzona rewizja, po której został zatrzymany i przewieziony do Aresztu Śledczego, gdzie przebywał do 29 lipca 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej