Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Golbiak

ur. w 1952 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Od 1980 roku był członkiem „Solidarności” w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego w Siedlcach. Był Delegatem na Walny Zjazd Delegatów Oddziału Siedlce NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. Dnia 1 maja 1982 r. współorganizował happening w Siedlcach podczas oficjalnego pochodu podczas którego nastąpiło wypuszczenie wron przewiązanych czerwonymi wstążkami. Przemycał prasę podziemną i grypsy do obozów dla internowanych. W latach 1982-1989 czynnie uczestniczył w akcjach ulotkowych, plakatowych i malowaniu napisów na murach. W latach 1982-86 brał udział w wykonywaniu metodą fotograficzną kalendarzyków i zdjęć antyreżimowych. W czerwcu 1984 r. uczestniczył w ramach ogólnopolskiej akcji pomiaru frekwencji w wyborach do Rad Narodowych. Akcję tą zorganizował Siedlecki Komitet Oporu Społecznego. W okresie od 1983 do 1989 roku prowadził, wspólnie z żoną Bogumiłą, we własnym mieszkaniu magazyn i punkt kolportażowy niezależnej prasy, (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Kos”, „Gazeta Podlaska”, „Metrum”), ulotek, plakatów, znaczków i książek (m.in. publikacje wydawnictw „NOWA”, „Przedświt”, „Baza”, „KOS”, „Metrum”, Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka). W latach 1983-1989 przywoził do Siedlec z Warszawy prasę i wydawnictwa podziemne. Brał udział w nadawaniu audycji  radia „Solidarność” Siedlce. Od połowy 1988 roku prowadził na pół legalny sklepik z wydawnictwami podziemnymi pod patronatem siedleckiej Oddziałowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, zaś w 1989 roku był czynnie zaangażowany w działalność w ramach Komitetu Obywatelskiego.