Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Wawrzyniec Majdzik

ur. w 1929 roku w m. Skawina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
W 1949 r. członek konspiracyjnej organizacji młodzieżowej Świętokrzyski Batalion Zająca Zrzeszenia WiN działającej na terenie Skawiny. W dniu 27 września 1949 r. aresztowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 13 stycznia 1951 r. skazany na 11 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych we Wronkach i Strzelcach Opolskich. Zwolniony w 1955 r.
Po uwolnieniu, od 1956 r. będąc pracownikiem Zakładu Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż Południe” pracował przy budowie elektrowni w Skawinie, której począwszy od 1959 r. został pracownikiem. 
Od lat 60. podejmował w Skawinie działania mające na celu upamiętnienie rocznic narodowych 3 maja, 15 sierpnia, 17 września czy 11 listopada, tworząc okolicznościowe wystawy umieszczone w oknie swojego domu. Propagator wiedzy o zbrodni katyńskiej, stawiający każdorazowo 1 listopada krzyż katyński na cmentarzu w Skawinie. 
W 1976 r. brał udział w organizacji pomocy dla represjonowanych robotników. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współzałożyciel Konfederacji Polski Niepodległej. Członek Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy w Krakowie. Uczestnik licznych manifestacji, akcji protestacyjnych, niezależnych uroczystości rocznicowych.
W sierpniu 1980 r. uczestnik protestu głodowego w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski (Arka Pana) w Krakowie - Nowej Hucie, będącego wyrazem solidarności ze strajkującymi na Wybrzeżu. Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w elektrowni w Skawinie. Od 1981 r. coroczny uczestnik marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu (od 16 czerwca 1982 r. przebywał w szpitalu w Rzeszowie). Zwolniony w dniu 23 lipca 1982 r.
Po uwolnieniu uczestnik manifestacji i akcji protestacyjnych. Drukarz ulotek. Po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki jeden z inicjatorów powołania Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”. Uczestnik w 1985 r. protestu głodowego w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie – Starym Bieżanowie. Od 1985 r. organizator dostaw papieru na potrzeby wydawania podziemnego pisma „Solidarność Skawina”. W latach 1987-88 członek Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej