Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Tadeusz Baścik

ur. w 1950 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Andrzej Baścik w latach 1982-1983 należał do Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. W ramach prowadzonej działalności, Pan Andrzej Baścik zajmował się organizacją i kolportażem nielegalnych wydawnictw, uczestniczył w spotkaniach byłych członków NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju, udostępniał swoje mieszkanie celem gromadzenia i wydawania tego typu publikacji. 
Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 VII 1984 r., postępowanie karne wobec ww. zostało umorzone. 
Należy jednocześnie zaznaczyć, iż Pan Andrzej Baścik nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W dalszym ciągu zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez RKW „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. 
W rezultacie w okresie od listopada 1984 r. do września 1987 r., Pan Andrzej Baścik był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej