Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korczak Marian

Marian Korczak

ur. w 1934 roku w m. Sadłowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Marian Korczak pracując w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Szczecinie, był w dniu 25.06.1976 r. współorganizatorem przerwy w pracy. Jego działanie było wyrazem protestu przeciwko wprowadzeniu podwyżek cen. Za swoją postawę został zwolniony z pracy oraz objęty inwigilacją przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. 
W sierpniu 1980 r. aktywnie włączył się w tworzenie NSZZ „Solidarność”. Został przewodniczącym Komisji Zakładowej w Wojewódzkiej Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych w Szczecinie. Następnie wybrano go delegatem do Międzyzakładowej Komisji oraz na Walne Zebranie Delegatów Regionu Pomorza Zachodniego. Po wprowadzeniu stanu wojennego podejmował próby kontynuowania działalności polegającej na druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw (w tym pisma „Jedność”) oraz pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. 
W dniu 11.05.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim.  Ze względu na stan zdrowia w  okresie od 22.06.1982 r. do 21.07.1982 r. korzystał z przerwy w internowaniu, a następnie w dniu 23.07.1982 r. decyzja o internowaniu została uchylona. 
Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej i druku nielegalnych wydawnictw. Był związany ze środowiskiem „Solidarności Walczącej”. W związku z tym znajdował się w ciągłym zainteresowaniu szczecińskiej SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej