Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Fido

ur. w 1972 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Roman Fido od 1987 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną w ramach Organizacji Młodzieżowej Konfederacji Polski Niepodległej. Wspólnie z innymi członkami uczestniczył w różnych akcjach kolportażowych, plakatowych i informacyjnych. Swą działalność prowadził przede wszystkim na terenie Pionek, gdzie zorganizował pierwszą Grupę Działania Konfederacji Polski Niepodległej przekształconą wkrótce w Rejon Działania Konfederacji Polski Niepodległej, którego został szefem. Do organizacji pozyskiwał także innych członków. Uczestniczył w mszach świętych za Ojczyznę, manifestacjach i innych przedsięwzięciach KPN. Był członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej Okręgu Radom KPN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków