Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Komarewicz Józef

Józef Antoni Komarewicz

ur. w 1955 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Dziennikarz wydawanych w Tarnowie gazet „TEMI” oraz „Metalowca Tarnowskiego” (pismo załogi Fabryki Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar” w Tarnowie). W latach 1979-81 zaangażowany w redagowanie oraz kolportaż drugoobiegowego pisma „Wiadomości Tarnowskich”, wydawanego przez grupę osób inspirowanych ideą tworzenia Wolnych Związków Zawodowych przy wykorzystaniu wsparcia ze strony krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. 
Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego autor publikacji ukazujących się w prasie podziemnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów