Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Karut Andrzej
Andrzej Karut
ur. w 1949 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Andrzej Karut od 1978 r. zajmował się kolportażem literatury antysocjalistycznej. W okresie od dnia 31.08.1982 r. do dnia 03.12.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W trakcie internowania uczestniczył głodówce, którą rozpoczęto w dniu 07.10.1982 r. 
Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Gdańsku w dniu 12.06.1987 r., działając w środowisku Ruchu Wolność i Pokój oraz Ruchu Młodzieży Niezależnej,  wystawił na widok publiczny transparent Solidarności. Za ten czyn miał zostać ukarany, jednak decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie skierowano wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń.
 Ponadto od lat osiemdziesiątych XX wieku uczestniczył w aktywnym rozwoju gorzowskiego harcerstwa,  ściśle związanego z działalnością opozycyjną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN