Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sędrowski Tadeusz

Tadeusz Sędrowski

ur. w 1947 roku w m. Lipowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Tadeusz Sędrowski współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Warszawskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” Oddział w Puławach. 14.12.1981 r. był jednym z inicjatorów zebrania członków zawieszonego związku, podczas którego zapadła decyzja o podjęciu akcji protestacyjnej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Protest przybrał formę strajku okupacyjnego i zakończył się 17.12.1981 r. zwolnieniem Tadeusza Sędrowskiego z pracy w trybie natychmiastowym (przywrócony z dniem 4.01.1982 r.). 2.02.1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Wyrokiem z 8.07.1982 r. Sąd Rejonowy w Puławach skazał go na rok więzienia za kontynuowanie działalności związkowej oraz zorganizowanie i kierowanie strajkiem w „Mostostalu”. Karę pozbawienia wolności odbywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, który opuścił 11.10.1982 r. w wyniku warunkowego przedterminowego zwolnienia. 
W latach 1980–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej