Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oporska Małgorzata

Małgorzata Jolanta Oporska

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Od lutego 1980 r. pracowała w Biurze Racjonalizacji Gospodarki Materiałowej w Warszawie na stanowisku starszego asystenta projektanta. Po powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaangażowała się w działalność Związku w miejscu pracy, a także weszła w skład Komisji Zakładowej, gdzie pełniła funkcję skarbnika. W latach 1982-1985 prowadziła aktywną działalność opozycyjną.
W okresie od listopada 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Warszawie i Częstochowie pełniła funkcję łączniczki pomiędzy strukturami Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność”- Region Mazowsze a innymi regionami. W ramach działalności w NSZZ „S” kolportowała prasę podziemną sygnowaną przez warszawskie struktury związkowe m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „KOS” oraz miesięcznik „Niepodległość”. Ponadto przechowywała ulotki, pisma, broszury, kalendarze, zdjęcia, koperty, kasety magnetofonowe, znaczki sygnowane przez „Solidarność”, materiały poligraficzne i inne wydawnictwa nielegalne przeznaczone do kolportażu na terenie Warszawy i Częstochowy, zawierające wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej kraju oraz nawołujące do organizowania manifestacji ulicznych. Za powyższe w dniu 21 kwietnia 1983 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Lublińcu. Z aresztu została zwolniona 11 lipca 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestała działalności opozycyjnej. W okresie od jesieni 1983 r. do połowy kwietnia 1985 r. w Warszawie i Sulejówku przechowywała w sowim mieszkaniu i przewoziła w celu rozpowszechniania wśród żołnierzy nielegalne wydawnictwa „Reduta”. Następnie w okresie od lutego do połowy kwietnia 1985 r. w Warszawie wydrukowała bez zezwolenia w dużych ilościach i rozpowszechniała zredagowane przez siebie i innych broszury polityczne pt. „Forma prawdziwego wolnego rządu przez Konfederacyę Targowicką ułożona”, „Portret Moskwy” oraz środki do ich drukowania. Za powyższe w dniu 17 kwietnia 1985 r. została aresztowana i osadzona  w Areszcie Śledczym Warszawa- Mokotów. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi z dnia 4 grudnia 1985 r. została skazana na  karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Została zwolniona z aresztu 14 grudnia 1985 r. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 lipca 1986 r. umorzono postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej