Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duszkiewicz Marek

Marek Jan Duszkiewicz

ur. w 1951 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Marek Jan Duszkiewicz pracował jako hotelarz i instruktor kulturalno-oświatowy w Tarnobrzegu. W 1979 r. kolportował podziemne wydawnictwa Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. W związku z tą działalnością  funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą. Od 1980 r. był  członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia  w Załężu koło Rzeszowa. W latach 1979–1982 był kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB. 
W ramach działań represyjnych objęto go zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w okresie od 15 czerwca 1982 r. do 15 stycznia 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej