Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Górski

ur. w 1948 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Od października 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był inicjatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu oraz sekretarzem KZ. W dniu 17 listopada 1981 r. przewodniczył delegacji Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w rozmowach z rządem. Przed 13 grudnia 1981 r. był uczestnikiem kilku akcji strajkowych „Solidarności” w zakładzie pracy. W latach 80. był członkiem Komitetu Pomocy Internowanym i Komitetu Pomocy Aresztowanym. Od 1983 r. brał udział w kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. „Wolnego Robotnika” i „Tygodnika Mazowsze” oraz ulotek. W 1988 r. był członkiem Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” w ZM im. gen. Waltera. 6 stycznia 1989 r. wraz z Witoldem Królem i Stanisławem Walczakiem zorganizował w zakładzie wiec, w którym uczestniczyło ok. 200 osób. W jego miejscu zamieszkania dokonywano wielokrotnie przeszukań, a on sam był przesłuchiwany oraz przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze. Inwigilowano go przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji. W 1982 r. w jego miejscu zamieszkania założono podsłuch telefoniczny (przewidywany czas prowadzenia podsłuchu wyznaczono na 12 miesięcy), a od 10 marca 1983 r. zastosowano wobec niego kontrolę korespondencji przez okres 6 miesięcy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN