Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zygmunt Sroczyński
ur. w 1948 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 423/2017

Biogram

Zygmunt Sroczyński był aktywnym działaczem antysocjalistycznym. Swoją działalność prowadził w latach 1980-1990 na terenie woj. szczecińskiego. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W jego mieszkaniu znajdował się punkt kolportażu podziemnych wydawnictw bezdebitowych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Grota”, „Obrazu” i innych. Zygmunt Sroczyński rozdzielał otrzymany materiał i obsługiwał kolporterów działających w rożnych zakładach pracy na terenie woj. szczecińskiego oraz prowadził rozliczenia finansowe kolporterów. Był również zaangażowany w zdobywanie materiałów poligraficznych dla drukarni „Grota” oraz zajmował się składkami na pokrycie kosztów związanych z redagowaniem i drukiem pisma „Grot”. Sam również prowadził działalność kolporterską materiałów emitowanych przez podziemną „Solidarność” z Warszawy, Poznania i Krakowa. Był w stałych kontaktach z działaczami „Solidarności” ze Szczecina. 
Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie dokonywała przeszukań w mieszkaniu i piwnicy Zygmunta Sroczyńskiego. Z powodu swojej działalności antysystemowej był też kilkakrotnie zatrzymany, celem złożenia wyjaśnień oraz objęty stałą kontrolą operacyjną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN