Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczepańczyk Jan

Jan Szczepan Szczepańczyk

ur. w 1950 roku w m. Silnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Jan Szczepańczyk we wrześniu 1980 r. współtworzył NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłowych „Komuna Paryska” w Radomsku. 14.12.1981 r. współorganizował strajk okupacyjny załogi, stanowiący protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności związku. W latach 1982–1989 działał w podziemnych strukturach „Solidarności”, w październiku 1988 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego w ZP „Komuna Paryska”. Pomagał internowanym, rozpowszechniał nielegalne pisma, drukował i kolportował ulotki, angażował się w akcje malowania na murach haseł o treściach antykomunistycznych. Był uczestnikiem mszy św. w intencji Ojczyzny i konspiracyjnych spotkań w kościele św. Lamberta w Radomsku, gdzie współorganizował duszpasterstwo ludzi pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków