Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Worek Jan

Jan Antoni Worek

ur. w 1937 roku w m. Bierna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Na początku lat 80. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, lecz kontynuował ją w podziemnych strukturach. W opinii Służby Bezpieczeństwa prezentował wrogą postawę wobec organów państwowych oraz organizacji społecznych i politycznych, czego dowodem były jego wystąpienia podczas zebrań oraz działalność na terenie zakładu pracy. 
Został internowany 14 maja 1982 r. Przetrzymywano go w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Łupkowie, gdzie przebywał do 22 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN