Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gromiec Włodzimierz

Włodzimierz Ignacy Gromiec

ur. w 1937 roku w m. Bogucin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017
Biogram
Włodzimierz Ignacy Gromiec, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, w grudniu 1975 r. uczestniczył w akcji zbierania podpisów pod petycją wyrażającą protest przeciwko umieszczeniu w konstytucji PRL zapisu dotyczącego kierowniczej roli PZPR. Jako działacz łódzkiego Komitetu Obrony Robotników w 1976 r. był sygnatariuszem listu do władz w obronie więzionych robotników Radomia i Ursusa. W latach 1977–1978 wchodził w skład redakcji niezależnego pisma „Kronika Łódzka”, wydawanego przez KOR, a następnie Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. 1.10.1977 r. został zwolniony z pracy w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 13.12.1981 r. do 4.10.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie. W latach 1972–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN