Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Jerzy Kubat

ur. w 1947 roku w m. Szalejewo Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był jednym z uczestników strajku górników w Kopalni Węgla Kamiennego  „Wujek” w Katowicach w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Zgodnie z postawionymi zarzutami był on odpowiedzialny za zorganizowanie i kierowanie bojówkami utworzonymi w dniu 16 grudnia 1981 r. na terenie kopalni, celem zatrzymania pracujących górników oraz uniemożliwienia interwencji sił porządkowych. W związku z tym w dniu 18 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie KWMO w Katowicach, skąd przeniesiono go w dniu 24 grudnia 1981 r. do Zakładu Karnego w Zabrzu-Zaborzu. Tego samego dnia powrócił jednak do aresztu w Katowicach. Zgodnie z Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 1 stycznia 1982 r. o tymczasowym aresztowaniu, został on przetransportowany do Aresztu Śledczego w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 1982 r. został uniewinniony od zarzuconych mu czynów i został zwolnimy z aresztu w dniu 10 lutego 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN