Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nachiło Wojciech
Wojciech Jacek Nachiło
ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność Grup Oporu „Solidarni” w latach 1982-1989. Uczestniczył głównie w akcjach ulotkowych, plakatowaniu, wieszaniu transparentów. Organizował również publiczne odtwarzanie programów radiowych sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. Brał udział w niepodległościowych demonstracjach i happeningach. W związku ze swoją działalnością był wielokrotnie karany przez kolegia do spraw wykroczeń. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej